Tanya Kengyel határában

Ritka Betegségek Kutató Központja
2018-02-05
Régészeti Múzeum
2018-02-05
2014

student

Boda István


építész konzulens:
Kovács Péter DLA


A tervezési terület lakóhelyemtől kettő kilométerre található, Kengyel település külterületén egy lankás szántóföld finoman ívelt partján. A helyszín keresése közben leltem rá a közvetlen környezetemben található természeti kincsekre, melyek eddig elkerülték figyelmem. A környéken még láthatók a nyomai a korábban itt levő tanyáknak, facsoportok és falmaradványok formájában. A konkrét helyszín két korábbi telek helyén kialakult, a lankán finoman felfutó erdősáv között húzódik. Adta magát a lehetőség, hogy a biztonságot és rejtettséget nyújtó kis erdőségek közé tervezzem az épületem. A telek legalacsonyabb és legmagasabban fekvő pontja között 5 méter szintkülönbség alakult ki a lankának köszönhetően.


Az épület magában foglalja a telekhez tartozó összefüggő 40 hektáros szántóföld művelésére szükséges gépek, eszközök tárolását, szerelését biztosító műhelyt. A 3-4 fő lakhatására alkalmas lakóházat. Célom nem egy nosztalgikus paraszti épület kialakítása volt, hanem egy korszerű gazdaság megteremtése egy modern szemléletű család számára.

A tervezési program kialakításakor egy olyan komplex épületet vizionáltam, mely alkalmas egy kisebb család részben önfenntartó életvitelét megoldani. A földműveléshez szükséges igényeken túl még helyet kapott egy kisebb tehénistálló is. Fontos volt számomra, hogy a napi tevékenységek a legnagyobb kényelemben és egyszerűséggel elvégezhetők legyenek. Ezt egyrészt az egy tető alatt csoportosított épületegységek és a különböző funkciók szigorú, logikus rendben való egymáshoz kapcsolásával szándékoztam megoldani. Az épület funkcióit összekapcsoló tiszta- és kezelőfolyosó lehetővé teszi az épület egyszerű működtetését.


Boda István diplomamunkája az építészfórumon